Leinonen on hankkinut asianajajan tehtävissä sekä tuomioistuin- ja hallintojuristina pitkän ja monipuolisen asiantuntemuksen yksityisten henkilöiden asioista, elinkeinoelämästä, yritystoiminnasta ja yhteiskunnan mekanismeista.

Neuvottelutaidot, esiintymiskyky, selkeäsanaisuus sekä yhteistyökyky ovat myös avuja, jotka edesauttavat oikeudellisten kysymysten, ongelmien ja riitatilanteiden ratkaisemista mahdollisimman tyydyttävällä tavalla.

Palvelut yksityisille


Yksityishenkilöt:
  • perhe- ja perintöasiat
  • lasten huolto- ja tapaamisasiat, - riita-asiat
  • vahingonkorvausasiat
  • asuntokauppa- ja kiinteistöriidat, - työsuhdesiat
  • sopimusten ja asiakirjojen laadinta
  • saatavien perintä
  • rikosasiat
  • oikeudenkäynnit

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy | Kirkkokatu 43 B 1, Raahe | puh. 08 222 700, 044 3591 592 | sjapoy@pmleinonen.com